Home > Team

Advisory Board

 • Mrs. Pramila Kothari

  Mrs. Pramila Kothari

 • Mrs. Sana Chaudhary

  Mrs. Sana Chaudhary

 • Mr. Vijay Singh Shekhawat

Leadership Team

 • Secretary

  Secretary

  Mr. M. Shehzad
 • Academic Team & Society Member

  Academic Team & Society Member

  Mrs. Nazma Qureshi
 • Academic Team & Society Member

  Academic Team & Society Member

  Ms. Ayesha Qureshi
 • Academic Team

  Academic Team

  Mr. Umesh Kumar
 • Society Member

  Society Member

  Mr. Shoeb Khan
 • Society Member

  Society Member

  Mr. Anant Vyas
 • Society Member

  Society Member

  Mr. Radhey Shyam